"פתחים"

לתולדות החכמה הפנימית וגדוליה

מאת הרב יוסף ברמסון זצ"ל
מהדורה חדשה תשפ"ב

על הספר "פתחים"

הספר 'פתחים' עוסק בתולדות החכמה הפנימית וגדוליה, ונכתב על פי יסודותיו של הרב הנזיר בספרו 'קול הנבואה'. הספר מנגיש את הרקע של ספרים חשובים בתורת הסוד וסוקר את תולדות חכמי פנימיות התורה. 

'פתחים' יצא במהדורה ראשונה בהוצאת מכון "נזר דוד" (ירושלים, ה'תשע"ה) ויוצא כעת במהדורה שנייה על ידי המשפחה והוצאת 'אתגליא'.

הרב ברמסון בעבודתו על אגרות הרב קוק זצ"ל

על המחבר - הרב יוסף ברמסון זצ"ל

הרב יוסף ברמסון (י"ד כסליו ה'תרצ"ה – ח' באדר ב' ה'תשפ"ב) היה מתלמידיו של הרב צבי יהודה קוק זצ"ל. ממייסדי ישיבת ירושלים לצעירים (ישל"צ) בה לימד עשרות שנים, וממקימי רשת 'נועם', 'צביה' ותנועת הנוער 'אריאל'. מחבר סדרת ספרי ההיסטוריה "ימות עולם" וספרים נוספים וחוקר ב"בית הרב קוק".
הרב ברמסון למד בישיבת 'מרכז הרב', שם היה לתלמיד של הרצי"ה קוק ור' דוד כהן הנזיר הירושלמי זצ"ל. אביו של הרב ברמסון, ד"ר יעקב ברמסון ז"ל, למד אצל "בעל הסולם". בנו, הרב שלמה בנימין אשל"ג, לימד במשך עשר שנים, שיעור קבוע בתורת הנסתר בביתו של הרב יוסף ברמסון זצ"ל בירושלים.

הרב יוסף ברמסון -פתחים

מתוך ההקדמה שכתב הרב יוסף ברמסון זצ"ל

"חיבור זה יוצא לאור בזכות ההדרכה שקיבלתי מאבי, מורי ורבי, הריני כפרת משכבו, מאז עומדי על דעתי ועד ימיו האחרונים… עוד מנעורי עורר בי אבא ז"ל רצון לדעת את התורה על כל חלקיה. בהזדמנויות שונות הפנה את תשומת לבי להסברים לפי פנימיות התורה, וכך נתחזק בי הרצון ללמוד את טעמי התורה הללו…
במשך עשר שנים ברציפות התקיים שיעור קבוע בפתיחה לחכמת הקבלה בביתנו, מפיו של הרב שלמה אשל"ג זצ"ל, גם זה היה בזכות אבא ובהשתתפותו."

"עצם ההעזה לכתוב, כאילו יש בכחי ללמד משהו לרבים, גם מחייבת התנצלות. האמת היא כי החילותי את רשימותיי על המחברים כרשימות לעצמי, לריכוז מידע שרציתי שיהא תחת ידי, בלי הצורך כל פעם לחפש אותו מחדש בספרים שונים. רק אחר כך התעוררתי לחשוב שאולי יש בזה גם ערך לציבור."

פתחים ספר ללימוד קבלה

מתוך הקדמתו של הרב שאר ישוב הכהן זצ"ל

בנו של הרב "הנזיר" ורבה של חיפה

"דברי אבי מורי (הרב דוד הכהן) זיע"א שימשו אבני-יסוד לספרו החשוב של תלמידו המובהק, ידידינו הרב יוסף ברמסון, ממעולי חכמי ישיבת מרכז הרב שחיבר ספר מיוחד על תולדות חכמת הנסתר וחכמיה… הגישה הרצינית והכנה, היושר הפנימי, והסגנון המבואר המאפיינים את הספר, שכל קורא ולומד בו זוכה להתוודע באופן בלתי אמצעי. גם נועם הנושאים העיקריים שבמשנת חכמת הסוד וגם עם האישויות המופלאות של גדולי הדורות בנגלה ובנסתר… ספרו של מחברנו פותח צוהר להביט אל הנסתרות ולבוא אל הקודש פנימה, להאיר להם ולעולם כולו באור הנצח וההוד של תורת ישראל השלמה."

הרב שאר ישוב, הרב ברמסון והנזיר יחד

הרב הנזיר ובנו, הרב שאר ישוב | הרב הנזיר והרב ברמסון

מתוך הספר פתחים (מהדורה ראשונה) פרק לב

אמרי פרל - כתבים - כללי

רוצים להשאר מעודכנים?

הצטרפו לניוזלטר

או הצטרפו לקבוצת כתיבה השראתית שקטה בווטאצאפ או בטלגרם