"פתחים"

לתולדות החכמה הפנימית וגדוליה

מאת הרב יוסף ברמסון זצ"ל
מהדורה חדשה תשפ"ב