שכבות - אמרי פרל - שיר

שכבות

שכבות שכבות תוריד,
אכן ישרוף.
קלף רטיה מעל הלב הפצוע.
קלף-קלף קשקשי השקט הקפוא
שידעת היטב לגדל,
בשקט השתרגו על פני העור,
על פני האור של קרני שמש החודרים
מבעד לוילון וריח ממטרות משקה.
הסר-הסר מעל עינייך
דמעות שהתגבשו לכדי מלח,
צא מקפאון הגוש, בגרון.
ניצב אתה עומד, אך לא זקוף.
שרידי מוגלה מחה,
מחה ביד חלוצית.
חלוץ עצמך מעצמך.
בקש להיות גיבור
הנושא עצמו מבעד לעצמו.
התביט? התעז?
פשוט להתבונן בעומק החיים
והניח להם להיות.
היופי, ממתין להתגלות.

לשיתוף בפייסבוק

קטעים נוספים

שכבות - אמרי פרל - שיר
שירה

שכבות

שכבות שכבות תוריד,אכן ישרוף.קלף רטיה מעל הלב הפצוע.קלף-קלף קשקשי השקט הקפואשידעת היטב לגדל,בשקט השתרגו על פני העור,על פני האור של קרני שמש החודריםמבעד לוילון וריח

קרא עוד »
כלי זכוכית נאה - אמרי פרל
שירה

כלי זכוכית נאה

אני נשבר סוף סוף לרסיסיינשבר לשבריי היפים והקרועיםהכל הרי נשבר בסוףהרי נשבר הסוף לכל.הרי שבר מעיד שהיה פעם כל,שהיה פעם כלי,והייתי כלי זכוכית יפה.כלי נאה

קרא עוד »
חוזה חדש - אמרי פרל
הגות

חוזה חדש

אני מסכים בדמי לחתום הסכם חדש.בדמי אחיי הופר הקודם, בצרחת נשים נקרע.גם חוזה שנחתם בראשית בריאתי, בדם טבורי נכרת,נשרף כנייר יחד עם הכל.מילותיו הריקות פזורות

קרא עוד »