שיר מאת אמרי פרל דגל תחת גשר

דגל תחת גשר

דגל שָׁמוּט תחת גשר, בו רומסות כלי מלחמה יומיומיות את שטף האור המִזְדַרֵחֲ על אדמת גופי.
דגל זרוק כשִמלה מוכתמת, שסועה בטופרי בהמה-אדם היונקת, זוללת, סוֹבֶאת מִשְּׁבָבִי אור נוטף על דגל.
דגל שדמעות רבבות אחיי ספוגים בו מאלף דורות של כמיהה לארץ-אגדה, ארץ מטאפורה, ארץ של תפילה.
הגשר קיים, הארץ גם.